Blagajne 14 marta 2013

https://strong-gel.eu/rs/

На почетку треба поменути сервисирање благајне: фискализацију благајне, неопходне техничке прегледе, све поправке извршене у време гаранције и након истека гаранције, као и неопходно одржавање. Поред тога, сервисер благајне плаћа уносе у сервисну књижицу и објављује фискализацију благајне у САД.

Фискалне касе продају додатне услуге својим корисницима: обуке у области каса, као и услугу сличног програмирања трговачких имена и ПТУ тарифа.

У периоду потребних техничких прегледа, сервисни техничар обавља следеће радње:- оцјењује стање печата благајне, као и њихову сарадњу са отисцима у услужном положају и сервисној документацији,- проверава програм благајне, његову верзију, уговор са отисцима у позицији благајне и сервисну документацију,- провјерава исправност рада благајне, посебно у оквиру издавања фискалних докумената,- оцјењује стање стамбеног простора благајне, фискалне меморије, првог одбора и фискалног модула о солидарности са грађевинским материјалима,- проверава исправност приказа потрошача,- резултат прегледа, укључујући резервације, уноси се у сервисну књижицу.

тривиа:1. Неопходни технички преглед мора бити припремљен и када корисник благајне обустави властиту енергију или из непознатог разлога престао је да бележи куповину на фискалном износу и није регистровао регистар.2. Током периода техничке инспекције, првенствено се третирају грађевински сегменти благајне, који су одговорни за регистрацију куповине и чија неисправна операција може утицати на кратко обрачунавање пореза. Тако сервисни техничар не тражи грешке које утичу на функционисање благајне, а још не проверава да ли други елементи опреме, као што је механизам одговоран за штампање, напајање - раде добро. Наравно, корисник може затражити од техничара да провери стање благајне и промијени оштећене предмете, међутим исте функције ће се обављати и изван техничког прегледа.